Klaveri häälestamine

Kui sageli tuleb häälestada klaverit ja mida ma saan teha oma klaveri heaks?

Soovitav on häälestada vähemalt üks-kaks korda aastas.Klaveri paremini häälespüsimiseks hoidke ruumis ühtlast
temperatuuri ja niiskustaset.Kaitske klaverit otsese päikesevalguse ja tuuletõmbe eest! Samuti asetsemist
välisseinte ja küttekollete läheduses.
Harv klaverimängimine ei taga pikemat häälespüsimist.Häälestus on muutuv ajas ja seepärast tuleb häälestada
regulaarselt.Uus pill vajab esimestel aastatel tihedamini häälestamist.Selle tingib uute keelte suurem venimine.
Vanem pill saavutab aja jooksul stabiilsuse.
Hilisemate häälestusprobleemide vältimiseks on oluline hoida häälestust õigel kõrgusel (A-440 Hz),vajadusel
lasta reguleerida mehhanismi ja intoneerida klaveril haamreid.
Regulaarne hooldus tagab klaverile kauni kõla ja head mänguomadused pikkadeks aastateks.